Публічний договір

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСПЕ», код ЄДРПОУ: 23962569, адреса місцезнаходження: 79018, Львівська обл., місто Львів, вул. Братів Міхновських, будинок 42 в особі директора – Мацеха Олега Ярославовича, який діє на підставі Статуту, надає викладену нижче пропозицію (публічну оферту) про укладення договору купівлі-продажу товарів усім фізичним особам, що проживають на території України. При цьому, дана публічна оферта містить всі передбачені законом істотні умови договору купівлі-продажу.

Факт оформлення фізичною особою замовлення на Сайті Продавця є повним та беззаперечним прийняттям умов цієї публічної оферти та інформації, викладеної на Сайті Продавця, та означає укладення договору купівлі-продажу товару із Продавцем на визначених у публічній оферті умовах. Укладання договору купівлі-продажу (надалі – Договір) є громадським договором у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України, та його умови є однаковими для всіх фізичних осіб (Покупців).

Умови Договору регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими застосовними нормами чинного законодавства України.

У разі прийняття даної публічної оферти, ви підтверджуєте ознайомлення та вашу згоду зі всіма її умовами. Якщо ви не згодні, зі всіма чи будь-якою умовою даної публічної оферти, просимо вас не здійснювати замовлення товарів на Сайті Продавця.

Визначення термінів

Сайт Продавця  – Інтернет-сайт Продавця, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, та має наступну адресу https://inspe.ua/ 

Покупець  – фізична особа, яка в визначеному порядку зареєструвалася на Сайті Продавця та з метою придбання Товару укладає з Продавцем договір купівлі-продажу товарів, шляхом замовлення товарів на Сайті Продавця та приймання даної публічної оферти, на викладених у ній умовах.

Товар (и)  товари, представлені до продажу на Сайті Продавця, шляхом розміщення найменувань, зображень, опису товарів та ціни на поточну дату, які можуть бути куплені Покупцем на умовах даної публічної оферти та отримані через логістичну мережу поштових операторів «Нова Пошта», чи в інший доступний спосіб доставки.

Логін — унікальний для Сайту Продавця набір літер, знаків та цифр, що в поєднанні з Паролем є ідентифікатором фізичної особи, яка зареєструвалася на Сайті Продавця.

Пароль  — набір літер, знаків та цифр, що в поєднанні з Логіном є ідентифікатором фізичної особи для авторизації (ідентифікації) на Сайті Продавця.

1. Предмет договору. Перехід права власності

1. У порядку та на умовах, визначених цією публічною офертою, Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, зазначений у замовленнях Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та сплатити Товар. Договір не поширюється на послуги, інформація про які розміщена на Сайті Продавця.

1.2. Опис Товарів (основні характеристики) та його вартість (ціна) вказуються на Сайті Продавця.
1.3. Перелік (найменування), вартість та кількість Товару, який замовляє Покупець, зазначається у замовленні (надалі – «Замовлення»), яке оформлюється в порядку, визначеному цією публічною офертою.

1.4.Продавець підтверджує, що Товар, який продається Покупцю, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим способом забезпечення зобов’язань перед третіми особами чи державою.

1.5. Покупець набуває права власності на Товар і несе пов’язаний з цим ризик (загибелі, псування Товару тощо), з моменту передачі йому Товару, відповідно до умов цієї публічної оферти.

1.6. Підтвердження Замовлення Товарів на Сайті Продавця та прийняття умов цієї публічної оферти також є підтвердженням Покупця про надання йому Продавцем, у доступній та зрозумілій формі інформації, відповідно до ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» прийняття претензій, основних характеристик Товарів, цін та умов оплати, гарантійних зобов’язань, інших умов виконання договору, періоду прийняття пропозицій, порядку розірвання договору.

1.7.Фотографії (зображення) Товарів, їх текстові описи, торгові марки, а також інша інформація, зображення та текстові повідомлення, що містяться на Сайті Продавця, належать Продавцю, постачальникам та/або виробникам Товару, що охороняються законом та не можуть бути використані Покупцем або третіми особами без отримання згоди власника у передбаченому чинним законодавством порядку.

2. Порядок реєстрації на Сайті Продавця та здійснення Замовлення.

2.1. Замовлення оформлюється Покупцем та надається ним Продавцю за допомогою програмних засобів на Сайті Продавця.

2.2. Реєстрація на Сайті Продавця здійснюється шляхом зазначення фізичною особою логіну та паролю, а також заповнення необхідних відомостей (прізвище та ім’я, електронна адреса, мобільний номер телефону) у запропонованій Продавцем електронній реєстраційній формі, внаслідок чого на Сайті Продавця створюється обліковий запис (особовий кабінет) Покупця. Після такої реєстрації фізична особа отримує доступ до свого облікового запису (особового кабінету) за допомогою даних авторизації (логін, пароль), наданих Користувачем на момент його реєстрації на Сайті Продавця.

2.3. Під час реєстрації на Сайті Продавця фізична особа зобов’язана надати правдиві дані, що вимагаються для реєстрації. Покупець несе повну відповідальність за точність, достовірність, повноту та зміст інформації, наданої ним під час реєстрації на Сайті Продавця та оформлення Замовлення, а також несе всі ризики, пов’язані з зазначенням неповних, неточних чи недостовірних даних. У разі надання неправдивих даних Продавець має право відмовити у підтвердженні Замовлення або припинити виконання підтвердженого Замовлення.

2.4. З моменту реєстрації на Сайті Продавця фізична особа надає згоду та дозвіл на збір, обробку, використання та передачу своїх персональних даних на умовах, зазначених у Політиці обробки персональних даних, розміщених на Сайті Продавця.

2.5. Покупець несе відповідальність за збереження в таємниці даних авторизації (логін, пароль), необхідних для доступу до облікового запису (особового кабінету). Дії, вчинені з використанням даних авторизації Покупця для Замовлення Товарів на умовах даної публічної оферти, вважаються такими, що здійснені самим Покупцем.

2.6. Покупець погоджується отримувати інформаційну розсилку про товари, акції, розпродажі, діяльність Продавця, шляхом надсилання Продавцем повідомлень на електронну адресу Покупця або смс та viber-повідомлень на телефонний номер Покупця. Покупець має право відмовитися від інформаційної розсилки Продавця, шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу [email protected], або зателефонувавши за номером телефону контакт-центру, вказаному на Сайті Продавця.

2.7. Замовлення Товару здійснюється в такому порядку:
2.7.1. Покупець обирає необхідні товари на Сайті Продавця, їх кількість та додає їх у кошик, шляхом натискання кнопки «Купити». При оформленні замовлення Покупець також обирає спосіб та адресу доставки.
2.7.2. Після перевірки переліку та кількості обраних Товарів у кошику, Покупець натискає кнопку «Оформити замовлення».
2.7.3. У наступному вікні Покупець обирає спосіб оплати (онлайн-оплата, оплата на розрахунковий рахунок, оплата при отриманні), шляхом проставлення відповідної відмітки та підтверджує прийняття цієї Публічної Оферти, шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення». У разі вибору способу оплати «оплата на розрахунковий рахунок», шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення», Замовлення вважається оформленим, а дана Публічна Оферта прийнятою (акцептованою) Покупцем, відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України. Якщо рахунок не буде оплачений протягом двох банківських днів, Замовлення вважається скасованим, а Договір розірваним.
У разі вибору онлайн-оплати, вікно для здійснення оплати буде відкрито протягом 15 хвилин. Якщо оплата не буде здійснена Покупцем протягом цього часу, оформлення Замовлення припиняється, та Покупець, у разі бажання замовити Товар, повинен здійснити оформлення Замовлення у передбаченому вище порядку.
2.7.4. Після підтвердження (оформлення) Замовлення Покупцем у порядку п.2.7.3 Публічної Оферти Продавець надсилає на електронну адресу Покупця повідомлення, в якому вказуються деталі Замовлення.

2.8. У разі відсутності на складі Товару, зазначеного у підтвердженому Замовленні, Продавець повинен повідомити Покупця.

3. Ціна Товару та порядок розрахунків

3.1. Ціна на Товар вказується на Сайті Продавця, в Замовленні, а також у розрахунковому документі (фіскальному чеку), який надається Покупцю під час отримання Товару. Ціна Товару на Сайті Продавця може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку, шляхом публікації нової ціни. Ціна товару включає ПДВ.

3.2. Загальна вартість (сума) Замовлення формується на підставі ціни кожної одиниці обраних Покупцем Товарів та їх кількості, зазначених у підтвердженому Замовленні.

3.3. Покупець обирає спосіб оплати під час оформлення Замовлення, відповідно до п.2.7, зокрема оплата може бути здійснена шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки в мережі Інтернет (онлайн-оплати), або оплати шляхом безготівкового переказу за реквізитами Продавця. Оплата здійснюється у національній валюті України гривні.

3.4. Онлайн-оплата вартості Товару, зазначеного у Замовленні, здійснюється за допомогою платіжних карток, при цьому всі операції з платіжними картками здійснюються за допомогою системи онлайн платежів LIQPAY. Система електронних платежів, через яку здійснюється онлайн-оплата за Товар, забезпечує максимальну безпеку при здійсненні платежів за допомогою мережі Інтернет.

3.6. У разі виникнення будь-яких питань під час здійснення онлайн-оплати за допомогою платіжної картки, Покупець може звернутися за допомогою та роз’ясненнями до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на короткий номер телефону 3700 (безкоштовно по Україні).

3.7. Після успішного завершення онлайн-оплати за Замовлення Покупець отримує Підтвердження замовлення від Продавця на електронну адресу, вказану під час реєстрації на Сайті Продавця.

4. Порядок передачі Товару

4.1.Доставка Товару, який замовляється Покупцем на умовах даної Публічної Оферти Продавцем здійснюється шляхом відправлення Товару службою поштової доставки.
4.2. Покупець зобов’язується звернутися для отримання Товару до відповідного поштового відділення логістичного оператора, протягом 5 днів, з моменту відправлення Товару, або отримати доставку кур’єром за адресою, вказаною при оформленні замовлення.

4.3. У  випадках, передбачених п.2.8, 4.6, даної Публічної Оферти, якщо Покупцем було здійснено онлайн-плату за Товар, Продавець повертає повну суму оплати у разі повної відміни/відмови від Замовлення, або частину суми, сплаченої за Товар, який виключається із Замовлення/від якого відмовляється Покупець. Повернення грошових коштів здійснюється на платіжну картку, якою було здійснено онлайн-оплату, на підставі заяви Покупця, поданої на електронну пошту Продавця, за умови надання повних платіжних реквізитів Покупця. Перерахування грошових коштів здійснюється Продавцем на платіжну картку протягом 10 робочих днів, після подання Покупцем відповідної заяви, якщо інший порядок не визначено правилами платіжної системи або умовами договорів учасників платіжної системи.

4.4. З метою попередження шахрайських дій з боку недобросовісних осіб, у разі здійснення онлайн-оплати, Товар передається за умови та після пред’явлення Покупцем документа, що посвідчує особу, при цьому дані щодо особи Покупця, зазначені у пред’явленому посвідченні особи, повинні співпадати із даними про особу, зазначеними в Замовленні.

4.5. Якщо при передачі Товару Покупцю виявиться, що Товар має недоліки щодо якості та/або комплектності, Продавець зобов’язується замінити Товар на якісний та/або комплектний, у разі наявності такого. У разі невідповідності Товару Замовленню щодо кількості/асортименту, Продавець зобов’язується передати Покупцю Товар, який відповідає Замовленню, у разі його наявності. При цьому в разі відсутності необхідної кількості Товару, Покупець має право прийняти наявну кількість Товару або повністю відмовитися від отримання Товару.

Якщо Продавець передає Покупцеві частину Товару, асортимент якого частково або повністю не відповідає умовам Замовлення, Покупець має право на свій вибір:
– прийняти частину Товару, що відповідає умовам Замовлення, і відмовитися від решти товару;
– відмовитися від усього Товару;
– вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті відповідно до Замовлення, якщо такий Товар є у наявності;
– прийняти весь Товар та сплатити його за ціною, встановленою Продавцем.
У разі відмови від Товару повністю або від частини Товару, асортимент якого не відповідає умовам Замовлення, Покупець має право відмовитися від оплати цього Товару, а якщо він уже сплачений, – вимагати повернення сплаченої за такий Товар грошової суми у передбаченому п.4.3 порядку.

4.6.Після приймання Товару Покупець не має права пред’являти Продавцю претензії щодо кількості та асортименту Товару та його відповідності Замовленню.

4.7. У разі, якщо Покупець не з’явиться для отримання замовленого Товару до відповідного поштового відділення протягом строку, вказаного у Підтвердженні Відправлення, Продавець має право скасувати Замовлення. При цьому, якщо Покупцем було здійснено онлайн-оплату за Товар, повернення грошових коштів відбувається у порядку, передбаченому п.4.3 публічної оферти.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Порядок повернення Товару за цим Договором регулюється нормами Цивільного кодексу України, Законом України «Про захист прав споживачів».

5.2. У разі відмови від Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець має право протягом 10-ти календарних днів погодити з Покупцем заміну Товару, чи повернення коштів.

5.3. Продавець повертає Покупцю вартість поверненого Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена, не пізніше ніж через 10 (десять) банківських днів, з дня отримання Продавцем заяви Покупця, зі всіма супутніми документами поверненого Товару, за умови заповнення повних та коректних даних.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець зобов’язується:

6.1.1. Забезпечити надання послуг відповідно до Предмету Договору;

6.1.2. Повідомляти за вимогою Покупця відомості про хід виконання цього Договору;

6.1.3. Не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Покупця, які стали відомі Продавцю, під час виконання обов’язків за цим Договором, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Здійснювати обробку персональних даних Покупця, під час укладання та виконання цього Договору, в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» на підставі згоди наданої Покупцем;

6.2.2. Вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку;

6.2.3. Відмовити у продажу та/або передачі замовленого Товару, у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань, відповідно до цього Договору;

6.2.4. Відмовити у продажу та/або передачі замовленого Товару, у зв’язку із відсутністю відповідного Товару на складі Продавця;

6.2.5. Здійснювати залучення третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

6.2.6. Змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю, за умови повідомлення Покупця про такі зміни, за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

6.3. Покупець зобов’язується:

6.3.1. Дотримуватися умов цього Договору;

6.3.2. Прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

6.3.3. Внести плату за Товар , відповідно до Замовлення;

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Отримувати інформацію про послуги, ціни.

6.4.2. Отримати Товар у відповідності до умов цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Користуючись Сайтом Продавця, Покупець гарантує не чинити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права та дій, які можуть пошкодити нормальне функціонування Сайту Продавця.

7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

7.3. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне та/або неправильне зазначення даних у замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару невірному Покупцю, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту оформлення замовлення Покупцем та діє до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором.

9. ФОРСМАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у разі, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили.

9.2. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежа, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов’язань, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін.

9.3. У разі виникнення обставин непереборної сили, Сторона, яка перебуває під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів, з моменту виникнення такої обставини, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення таких обставин. Термін виконання зобов’язань Сторонами за цим договором відкладається співрозмірно на період, протягом якого будуть діяти такі обставини.

icon icon Contact us
back-to-top back-to-top
ВІТАЄМО
Ви виграли

ПЕРЕЙТИ ДО ОПЛАТИ